ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1/4/21

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.179,513
UNLEADED 100 BIO1.245,761
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO914,626
HEATING GASOIL (ΧΠ)680,376
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO967,863
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ587,694
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ647,994
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ714,547
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ631,356
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S448,405
Fuel Oil No 380 1%S442,985
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO456,240
KERO SPECIAL461,370
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100342,130
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40358,370
ΒΕΘ 50/70345,550

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)