Σε νέα βάση οι ισορροπίες στα ΕΛΠΕ – Τέλος στον διορισμό από το Δημόσιο της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ, δημιουργία εταιρείας holding, συνολικός μετασχηματισμός

energypress,gr Γιώργος Φιντικάκης Σε ένα συνολικό μετασχηματισμό προχωρούν τα ΕΛΠΕ, τόσο επενδυτικό με έμφαση στην πράσινη ενέργεια, όσο επίσης οργανωτικό,

Περισσότερα