ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2/7/21

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.234,096
UNLEADED 100 BIO1.300,385
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO979,989
HEATING GASOIL874,284
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO1.018,693
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ638,137
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ698,437
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ768,061
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ681,037
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S486,197
Fuel Oil No 380 1%S477,278
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO538,750
KERO SPECIAL543,820
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100379,080
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40395,140
ΒΕΘ 50/70382,460

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)