ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛ.ΠΕ. 2/8/21

elin.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΙΜΗ
UNLEADED 951,25834 €
UNLEADED LRP1,26132 €
UNLEADED 1001,32518 €
HEATING GASOIL0,88273 €
DIESEL AUTO0,98679 €
PARAFFIN OIL0,86156 €
LPG(AUTO)0,61233 €

*Οι Τιμές Αγοράς Υγραερίου από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς φόρους και δασμούς