ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ- ΕΚΡΟΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΙΑΓ46ΜΠ3Ζ-ΧΣ4 ΚΥΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ γραφείο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/08/2022 Αριθ. Πρωτ.: Α 1119 Θέμα: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας

Περισσότερα