ΑΑΔΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΗΜ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήνα , 04/07/2019 – 13:21

Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΛΥ Ε 1096431 ΕΞ 2019

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε’ – Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών

 

 

 

ΠΡΟΣ : 1. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας Λόντου 8 – Αθήνα – 10681 info@obe.gr

  1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αμερικής 10 – Αθήνα – 10671 partners@popek.gr
  2. Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Ίωνος Δραγούμη 46 – Αθήνα – 115 28 seepe@seepe.gr

 

Θέμα : Οδηγίες έκδοσης αναφορών για τις επιχειρήσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φ.Η.Μ.

Προς διευκόλυνση των μελών σας, αποστέλλουμε συνημμένες οδηγίες χρήσης για την έκδοση αναφορών και τον έλεγχο της ορθής αποστολής των δεδομένων των ΦΗΜ που έχουν στην κατοχή τους, μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr ), επιλέγοντας από την Κεντρική σελίδα / Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / Φορολογικές υπηρεσίες / Βιβλία – Στοιχεία / Ταμειακές μηχανές / Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ (απευθείας link : https://www1.gsis.gr/tameiakes / ).

Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι για ερωτήματα που αφορούν τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ταμειακές μηχανές, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ), μπορείτε να απευθύνεστε στο ειδικό Τηλεφωνικό Κέντρο της Υπηρεσίας μας, με αριθμό κλήσης +30 213 162 1133 (ώρες λειτουργίας : 7:30­15:00).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Λάζαρος Καπλάνογλου

ΑΑΔΕ

Αθήνα, Ιούλιος 2019

Οδηγίες έκδοσης αναφορών για τις επιχειρήσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φ.Η.Μ.

Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τμήμα Ε’ – Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Οδηγίες έκδοσης αναφορών