Πιο light από το αρχικό σχέδιο ο κλιματικός νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή – Μεγαλύτερα περιθώρια για καυστήρες πετρελαίου και οχήματα εσωτερικής καύσης

https://energypress.gr/news/pio-light-apo-arhiko-shedio-o-klimatikos-nomos-poy-katatethike-sti-voyli-megalytera-perithoria

Διαφοροποιήσεις επί το ελαστικότερον έχει ο Κλιματικός Νόμος που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, συγκρινόμενος με το σχέδιο που είχε δώσει σε διαβούλευση η κυβέρνηση, καθώς φαίνεται ότι ελήφθησαν υπόψη κάποιες από τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Οι διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως στην απαγόρευση των νέων καυστήρων πετρελαίου, και στον περιορισμό των πωλήσεων νέων οχημάτων εσωτερικής καύσης, όπου πλέον έχουμε πιο «soft» προβλέψεις, σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου έχει γίνει χρονική μετάθεση αρκετών από τα μέτρα περιορισμού χρήσης των οχημάτων εσωτερικής καύσης καθώς και των καυστήρων πετρελαίου, σε σχέση με τις ημερομηνίες που προβλέπονταν στο κείμενο το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Έτσι, στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, έχει απαλειφθεί η απαγόρευση από το 2023 των καυστήρων πετρελαίου σε νέες οικοδομές, όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Επίσης, έχει αφαιρεθεί η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση χρήσης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2030.

Στη θέση της απαγόρευσης χρήσης, έχει προστεθεί η υποχρέωση, από την 1η Ιανουαρίου 2030, της αποκλειστικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης το οποίο θα είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.

Έχει διατηρηθεί πάντως η απαγόρευση πώλησης και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από την 1η Ιανουαρίου 2025, όπως προβλεπόταν και στην εκδοχή του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει η πρόνοια επαναξιολόγησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόσο της απαγόρευσης πώλησης καυστήρων από το 2025 όσο και του χρονικού ορόσημου για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης αναμεμιγμένου με ανανεώσιμα καύσιμα. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η επαναξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο το αν υπάρχουν οικονομικά ώριμες εναλλακτικές λύσεις.

Αλλαγές υπάρχουν επίσης στις προβλέψεις για τον περιορισμό των πωλήσεων νέων οχημάτων εσωτερικής καύσης. Έτσι, παρόλο που παραμένει η πρόβλεψη για την ταξινόμηση από την 1η Ιανουαρίου 2030 αποκλειστικά ηλεκτρικών Ι.Χ. και επαγγελματικών οχημάτων, προστίθεται ωστόσο η αλλαγή του σχετικού ορόσημου εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία στο ενωσιακό δίκαιο.

Η σχετική αναφορά παραπέμπει στην ημερομηνία που θα αποφασισθεί να εφαρμοσθεί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα από την Κομισιόν. Στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55», η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι πωλήσεις αποκλειστικά οχημάτων μηδενικών εκπομπών να ξεκινήσουν από το 2035.

Παράλληλα, μετάθεση για ένα χρόνο πήρε η πρόβλεψη στο προσχέδιο, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς μίσθωσης και εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Επομένως, η σχετική ημερομηνία «μεταφέρεται» στις 1.1.2026.

Ένα χρόνο πιο πίσω πήγε και η υποχρέωση τα νέα εταιρικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται να είναι κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως πενήντα (50) γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο (CO2/χλμ).

Κατά συνέπεια, αντί η υποχρέωση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την 1η.1.2023, όπως αναφερόταν στο προσχέδιο της διαβούλευσης, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η.1.2024.

(με στοιχεία από insider)