ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπου Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) και κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής του

πηγή: taxheaven.gr

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 183

Θέμα: Μεταφορά προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπου Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) και κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής του

Στις 31 Οκτωβρίου 2018, λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου Ε4 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ που αφορά τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού καθώς και του προαιρετικού Εντύπου Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και Δεξιότητες.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επανέρχεται με το ίδιο αίτημα που καταθέτει τα τελευταία χρόνια ζητώντας την κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής κάθε έτος του Εντύπου Ε4 (Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού) και τονίζει για ακόμα μια φορά ότι παρέλκει αυτή η αναχρονιστική διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, μια υποχρέωση που έχει τις ρίζες της από την εποχή που όλοι οι πίνακες ήταν χειρόγραφοι.

Σήμερα, όλες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ενημερωμένο πίνακα (ή μερίδα) καθώς με κάθε πρόσληψη ενημερώνουν το υπάρχον προσωπικό με συμπληρωματικό πίνακα ενώ οι απολύσεις – αποχωρήσεις είναι απλές διαγραφές. Με αυτά τα δεδομένα, όπως προτείνουμε κατ’ επανάληψη, ΠΡΕΠΕΙ να αρκεί μια απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο ΕΡΓΑΝΗ και όχι να απαιτείται μια χρονοβόρος υποβολή στις μόνιμα αυξανόμενες υποχρεώσεις των γραφείων των Λογιστών-Φοροτεχνικών.

Επειδή πρόκειται για μια τυπική διαδικασία, καθώς στο ΕΡΓΑΝΗ ήδη υπάρχουν όλες οι μεταβολές του προσωπικού και δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την κατάργηση του, και σε κάθε περίπτωση για την φετινή χρονιά να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του στις 31/12/2018 και η οποία να ανακοινωθεί εγκαίρως.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Καμπάνης ΒασίλειοςΟ Γενικός Γραμματέας

Σταυρουλάκης Κων/νος

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αντώνιος

Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Πάτσιας Χρήστος

Ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

Η Αν. Γεν. Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

Ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη
Πανίδης Αβραάμ
Πατέλης Νικόλαος
Σιδερίδης Αστέριος
Δόβελος Ιωάννης