Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές για τις αποδείξεις δαπάνης το 2019

Του Δημήτρη Κατσαγάνη capital

Ριζικές αλλαγές στο “καθεστώς” των ασφαλιστικών  εισφορών  όσων  αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (τίτλοι κτήσης), προκύπτουν από το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε προχθές η Υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου στη Βουλή.

Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις κατά τις οποίες οι εισφορές κύριας ασφάλισης που πρέπει να καταβάλλουν οι εν λόγω εργαζόμενοι, ανέρχονται σε 20% επί του εισοδήματος τους.

Κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν στο Capital.gr πως το ασφαλιστικό “καθεστώς” το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2019 για τους αμειβόμενους με απόδειξη δαπάνης, θα είναι το ίδιο με εκείνο το οποίο θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Δηλαδή, όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο, θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές 13,3% υπέρ της κύριας ασφάλισης όσοι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνη έχουν εισόδημα (από την παροχή υπηρεσιών για την οποία κόβουν τη σχετική “απόδειξη”) πάνω από 7.032 ευρώ. Οι δε εισφορές θα ανέρχονται σε 20% για όσους έχουν εισόδημα έως 7.032 ευρώ  (από την παροχή υπηρεσιών για την οποία κόβουν τη σχετική “απόδειξη”).

Υπενθυμίζεται πως όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 7032 ευρώ ετησίως (από απόδειξη δαπάνης),  θέλουν, αλλά και μπορούν οικονομικά, έχουν τη  δυνατότητα να καταβάλλουν εισφορές πάνω από 13,3% αλλά με “ταβάνι” το 20%.

Στις παραπάνω εισφορές για την κύρια ασφάλιση θα προστεθούν, φυσικά, και εκείνες υπέρ της ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης.

Αυτές θα ανέλθουν, όπως σε όλους τους ασφαλισμένους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) σε 6,9%, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος.

Έτσι, συνολικά, όσοι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης έχουν ετήσιο εισόδημα έως 7032 ευρώ, θα καταβάλλουν εισφορές 26,9% για κύρια ασφάλιση –υγεία (20% για κύρια ασφάλιση και 6,9% για υγεία). Όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 7032 ευρώ θα καταβάλλουν εισφορές κύριας ασφάλισης –υγείας ύψους 20,2% (13,3% για κύρια ασφάλιση και 6,9% για υγεία)…

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν στο Capital.gr, πως η ισχύς της ρύθμισης αυτής δεν θα είναι αναδρομική, δηλαδή δεν ισχύσει από την 1η/1/2017 (οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών), αλλά ούτε και από την 1η /1/2018.

Με άλλα λόγια, δεν θα ισχύσει το “καθεστώς” το οποίο θέσπισε η κυβέρνηση με παλιότερη διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι αμειβόμενοι με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης έπρεπε να καταβάλλουν εισφορές 26,9% επί οποιουδήποτε εισοδήματος αποκτούσαν από συγκεκριμένη υπηρεσία την οποία ασκούσαν.

Ωστόσο, στην πράξη, αυτό το σύστημα δεν τέθηκε σε εφαρμογή, δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε σχετική Υπουργική Απόφαση.

Εφόσον αλλάξει από την 1η/1/2019 (χωρίς καμία αναδρομική ισχύ) το σύστημα υπολογισμού των εισφορών για τους αμειβόμενους με απόδειξη δαπάνης, τίθεται θέμα επιστροφής των εισφορών τις οποίες ορισμένοι εργοδότες παρακράτησαν (χωρίς να αποδώσουν στα ταμεία, δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε σχετική υπουργική απόφαση) από τις μικτές αποδοχές των εργαζομένων τους.

Αυτό θα αφορά, όμως, μόνο όσους είχαν ετησίως εισόδημα (με απόδειξη δαπάνης) έως 10.000 ευρώ και όχι εκείνους που είχαν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ελλείψει υπουργικής απόφασης, την περίοδο 2017-2018, ίσχυε το προ του 2017 “καθεστώς”, το οποίο προέβλεπε πως όποιος αμειβόμενος με απόδειξη δαπάνης είχε ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, δεν υποχρεούταν να καταβάλλει εισφορές, δηλαδή είχε ασφαλιστική απαλλαγή.

Αντίθετα, όποιος είχε ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, έπρεπε να καταβάλλει εισφορές.