Επιδοτείται η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών

 

Αρ.Πρωτ.6591

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Επιδοτείται η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών

 

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ανακοινώνει ότι τα δημοσιεύματα που φέρουν το υπουργείο Ανάπτυξης να ετοιμάζει απόφαση για την επιδότηση  της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από συνεχείς πιέσεις της διοίκησης της ΟΒΕ και των ενώσεων – μελών της δεδομένου ότι η επιδότηση αυτή θα έχει οφέλη, για τα δημόσια έσοδα, για την προστασία των καταναλωτών και για την προστασία των βενζινοπωλών από παραβατικές καταστάσεις, κυρίως λαθρεμπορίας.

 

Σημειώνουμε, ότι εφόσον τα συστήματα εγκατασταθούν σε όλα τα στάδια, τα αποτελέσματα θα είναι και ανταποδοτικά, ως προς την επιδότηση, για το κράτος και αναπτυξιακά για την οικονομία.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε  το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται στο 50% και θα προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Αναμένουμε την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης  από το  υπουργείο σχετικά με τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης,  καθώς και του χρονοδιαγράμματος εγκατάστασης.

 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ