ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνάδελφοι  σε συνέχεια  τον επαφών μας και των έντονων πιέσεων  στο αρμόδιο Υπουργείο και την ενημέρωση που έχουμε από την Κοινωνία της Πληροφορίας σας γνωρίζουμε  ότι ετοιμάζεται ήδη η  προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης για τον Ιούνιο (μετά του Αγίου Πνεύματος)  προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εναπομείναντες δικαιούχοι ( περίπου 450) της επιδότησης εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών, οι οποίοι δεν  εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους για διάφορους λόγους. Όταν ανοίξει η δράση θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.   Θα γίνει προανακοίνωση μέσα στο Μάϊο από το Υπουργείο και την ΚτΠ ΑΕ.

Με εκτίμηση, Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης – Ο Γεν. Γραμματέας Άγγελος Τούντας