ΤΙΜΕΣ 9/9/19

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.145,769
UNLEADED 100 BIO 1.214,610
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 939,310
HEATING GASOIL 866,676
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 764,687
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 380,338
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,638
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,599
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 415,650
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,150
Fuel Oil No 380 1%S 419,909
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,760
KERO SPECIAL 556,150
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,500
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 315,560
ΒΕΘ 50/70 302,090