ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1/10/2019

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.216,604
UNLEADED 95 BIO 1.172,100 1.171,804
UNLEADED 100 BIO 1.242,771 1.243,371
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,204 981,750
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 866,112 869,133
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,363 482,129
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,663 542,429
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 616,884 642,207
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,866
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 451,385 451,049
Fuel Oil No 380 1%S 435,439
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 611,890
KERO SPECIAL 617,400
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,370 305,690
ΒΕΑ 30/45 323,150
ΒΕΑ 35/40 322,830
ΒΕΘ 50/70 309,040