ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/1/2019

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.120,589
UNLEADED 95 BIO 1.076,461 1.075,983
UNLEADED 100 BIO 1.143,054 1.143,431
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,754 924,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 721,981 720,873
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 848,376 848,763
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,637 463,865
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,937 524,165
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,077 622,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 510,150
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 414,540 413,420
Fuel Oil No 380 1%S 401,145
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 527,530
KERO SPECIAL 532,800
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,710 316,610
ΒΕΑ 30/45 333,310
ΒΕΑ 35/40 334,410
ΒΕΘ 50/70 321,230