ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/8/2018

Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 10 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,440 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.207,399 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.274,918 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,581 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 928,926 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,850 LPG
LPG Auto 569,580 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,240 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 405,730 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 392,720