ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 12/12/2018

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.089,509
UNLEADED 95 1.086,418
UNLEADED 100 1.153,428
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,897
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,992
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 879,059
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,510
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,810
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,340
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,433
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,490
Fuel Oil No 380 1%S 411,946
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,710
KERO SPECIAL 553,010
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,100
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 355,870
ΒΕΘ 50/70 342,630