ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14/8/2019

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.192,531
UNLEADED 95 BIO 1.148,302 1.147,824
UNLEADED 100 BIO 1.217,122 1.217,539
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,019 943,002
HEATING GASOIL 872,453 871,344
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 776,220 778,508
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 392,572 388,738
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,872 449,038
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,250 571,455
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 429,278
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,784 428,665
Fuel Oil No 380 1%S 415,536
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,090
KERO SPECIAL 559,470
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,320 285,210
ΒΕΑ 30/45 302,260
ΒΕΑ 35/40 303,370
ΒΕΘ 50/70 289,910