ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 16/11/2018

Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.138,081
UNLEADED 95 1.134,959
UNLEADED 100 1.203,159
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,640
HEATING GASOIL (ΧΠ) 808,884
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,321
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,265
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,565
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,191
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,160
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 480,614
Fuel Oil No 380 1%S 463,772
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 628,780
KERO SPECIAL 634,120
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,090
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 405,010
ΒΕΘ 50/70 391,650