ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 23/11/2018

Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.115,484
UNLEADED 95 1.112,401
UNLEADED 100 1.179,575
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,570
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,513
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 895,138
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 513,249
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,549
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 624,624
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,739
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,034
Fuel Oil No 380 1%S 443,819
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 592,350
KERO SPECIAL 597,630
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,040
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 385,770
ΒΕΘ 50/70 372,560

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)