ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 25-27/5/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.251,212
UNLEADED 95 BIO 1.208,010 1.206,495
UNLEADED 100 BIO 1.277,817 1.277,176
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,137 995,448
HEATING GASOIL 917,415 915,838
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 892,544 894,639
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,751 505,917
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,051 566,217
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,605 681,901
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,166
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 483,858 482,008
Fuel Oil No 380 1%S 469,792
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,380
KERO SPECIAL 606,780
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,870 367,140
ΒΕΑ 30/45 384,240
ΒΕΑ 35/40 385,970
ΒΕΘ 50/70 372,470