ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 27-29/7/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Ιουλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.189,125
UNLEADED 100 BIO 1.258,819
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,471
HEATING GASOIL 898,376
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 840,840
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 461,047
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,347
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 584,869
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,472
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 463,793
Fuel Oil No 380 1%S 449,901
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 590,440
KERO SPECIAL 595,860
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,720
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 363,850
ΒΕΘ 50/70 350,320