ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 7-8/5/2019

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019

Τετάρτη, 8 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.210,299
UNLEADED 100 BIO 1.280,003
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,924
HEATING GASOIL 927,309
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 917,430
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 534,271
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 594,571
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,044
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,954
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,620
Fuel Oil No 380 1%S 469,478
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,940
KERO SPECIAL 618,330
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,360
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 399,430
ΒΕΘ 50/70 385,960

 

Τρίτη, 7 Μάιος 2019

Τρίτη, 7 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.260,396
UNLEADED 95 BIO 1.217,224 1.215,698
UNLEADED 100 BIO 1.286,980 1.286,308
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,707 1.007,978
HEATING GASOIL 928,398 926,812
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,054 921,071
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 536,895 533,051
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 597,195 593,351
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 687,616 711,811
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,598
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,078 486,217
Fuel Oil No 380 1%S 473,159
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 613,800
KERO SPECIAL 619,180
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,870 385,110
ΒΕΑ 30/45 402,170
ΒΕΑ 35/40 403,920
ΒΕΘ 50/70 390,460