ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 8-10/12/2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.094,534
UNLEADED 95 1.091,431
UNLEADED 100 1.158,573
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,752
HEATING GASOIL (ΧΠ) 749,807
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,521
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 502,235
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,535
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,991
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,677
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,357
Fuel Oil No 380 1%S 420,896
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 555,310
KERO SPECIAL 560,610
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 347,210
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 364,000
ΒΕΘ 50/70 350,750