ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 8/3/2019

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.193,487
UNLEADED 95 BIO 1.149,319 1.148,820
UNLEADED 100 BIO 1.217,549 1.217,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,838 987,811
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,486 774,367
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 982,356 982,731
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 604,017 600,193
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,317 660,493
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,184 740,124
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,350
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,271 466,131
Fuel Oil No 380 1%S 452,880
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,610
KERO SPECIAL 589,940
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,760 371,640
ΒΕΑ 30/45 388,520
ΒΕΑ 35/40 389,640
ΒΕΘ 50/70 376,310