ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 9/11/2018

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 9 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,136
UNLEADED 95 1.149,055
UNLEADED 100 1.216,644
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.030,983
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,336
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 933,041
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 553,879
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,179
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,707
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,544
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 498,177
Fuel Oil No 380 1%S 481,753
LSFO No1
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 643,560
KERO SPECIAL 648,840
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 407,020
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 423,730
ΒΕΘ 50/70 410,540