Ανοικτό αφήνει το υπουργείο μεταφορών το ενδεχόμενο μετατροπής συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά και στην Ελλάδα

Χάρης Αποσπόρης 20 01 2020 | 07:31 energypress.gr

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά όσον αφορά τη μετατροπή των συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτρικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από απάντηση του υπουργείου υποδομών και μεταφορών στη Βουλή, όπου αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του προτίθενται να εξετάσουν τη δυνατότητα θεσμοθέτησης νομικού πλαισίου για την εισαγωγή και αδειοδότηση συμβατικών αυτοκινήτων που έχουν μετατραπεί σε ηλεκτροκίνητα στο εξωτερικό ή πρόκειται να μετατραπούν σε ηλεκτροκίνητα εντός της ελληνικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τυχόν αντίστοιχες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο αναφέρει ότι πρόκειται να συνεργασθεί με ελληνικούς Φορείς, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι οποίοι έχουν αναπτύξει, σχετικά με τον εν λόγω θέμα, ερευνητικά προγράμματα.