Ανανεώθηκε η θητεία Πιτσιλή για πέντε χρόνια – Οι στόχοι για το 2020 – Εισπράξεις από φοροδιαφυγή 400 εκατ. και βεβαίωση φόρων 2,5 δισ.

newsit.gr

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η πάταξη του λαθρεμπορίου αποτελούν προτεραιότητες της κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μαζί με την ανανέωση της θητείας του Γιώργου Πιτσιλή ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εμπεριέχονται και οι στόχοι για το 2020.

Στόχοι φιλόδοξοι μεν, αλλά και εφικτοί, σύμφωνα τουλάχιστον με κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα το περιεχόμενο της σύμβασης θα πρέπει μέσα στον επόμενο χρόνο να εισπραχθούν από άμεσους φορολογικούς ελέγχους 400 εκατ.  και να βεβαιωθούν περί τα 2,5 δισ. από ελέγχους χωρίς να υπολογίζονται τα πρόστιμα.

Παράλληλα στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο του λαθρεμπορίου.

Αναφορικά με τις εισπράξεις ξεκινά επιτέλους το ξεκαθάρισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Σε πρώτη θα κριθούν ανεπίδεκτα είσπραξης περί τα 10 δισ., ενώ θα πρέπει μέσα στο 2020 να εισπραχθούν 10% περισσότερα από αυτά που εισπράχθηκαν το 2019.

Μέσα στο 2020 θα ολοκληρωθούν οι εφαρμογές για τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Οι στόχοι για το 2020

  • Στον τομέα της φοροδιαφυγής

α. Έκδοση της απόφασης Διοικητή της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) περί του ειδικότερου περιεχόμενου του συνόλου των τεχνικών ελέγχου έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, με ειδικές προβλέψεις ανά κατηγορία φορολογουμένων, μέχρι 15-3-2020.

β. Βεβαίωση εντός του 2020, ποσού τουλάχιστον 750 εκ. ευρώ, από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχων.

γ. Συνολική βεβαίωση, από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2020, ίση προς 1,8 δις ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

δ. Εισπράξεις ύψους 400 εκ. ευρώ εντός του 2020, από φορολογικούς ελέγχους.

  • Στον τομέα του λαθρεμπορίου

α. Εφοδιασμός όλων των τελωνείων με Point of Sale (POS) / σημεία πώλησης και υποχρεωτική εισαγωγή ηλεκτρονικών πληρωμών.

β. Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών και διασύνδεση με Φορολογική Διοίκηση και ταμειακές μηχανές, σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανόμενων των πλωτών μέσων μεταφοράς, μέχρι 31-12-2020.

γ. Ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών πετρελαίου και υγραερίου και χορήγηση αριθμού μητρώου στις δεξαμενές και τους σχετικούς μετρητές εκροής, μέχρι 31-12-2020.

δ. Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε -5- Τελωνεία μέχρι 30-9-2020 και μέσων δίωξης για το σύνολο των Τελωνείων μέχρι 31-12-2020. Υποχρεωτική ζύγιση των προϊόντων ένδυσης και υπόδησης στα -5- μεγαλύτερα Τελωνεία της χώρας μέχρι 30-9-2020 και στα λοιπά Τελωνεία που θα εγκατασταθεί γεφυροπλάστιγγα μέχρι 31-12-2020.

ε. Διενέργεια τουλάχιστον 11.000 τελωνειακών ελέγχων με χρήση x-ray μέχρι 31-12-2020, με εντοπισμό παραβατικότητας από λαθρεμπορικές παραβάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 0,7%.

  • Στον τομέα των εισπράξεων

α. Αύξηση των εισπράξεων των ληξιπρόθεσμων κατά την 31-12-2019 οφειλών σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών, σε ποσοστό 10% έναντι της αντίστοιχης είσπραξης του έτους 2019.

β. Χαρακτηρισμός φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 10,0 δις ευρώ, ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

γ. Χαρακτηρισμός του 20% των τελωνειακών οφειλών της 1-1-2020, ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

  • Στον τομέα της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες

α. Ολοκλήρωση των εφαρμογών των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

β. Δημιουργία ανοιχτού στους πολίτες συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας οικοπέδων και κτισμάτων, όπου εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημιουργίας Φύλλων Υπολογισμού Αξίας Ακινήτων, κατά τα πρότυπα του χρησιμοποιούμενου από τους Συμβολαιογράφους, μέχρι 30-9-2020.

γ. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας μεταβολών μητρώου φυσικών προσώπων μέχρι 30-10-2020, με επικαιροποίηση των στοιχείων μητρώου μέχρι 31-12-2020.

δ. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση τμήματος κεφαλαίου (ηλεκτρονικοποίηση αρχικών, τροποποιητικών, ανακλητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και ειδικότερα, δηλώσεων ΦΜΑ, φόρου δωρεών, γονικών παροχών και ατύπων δωρεών, φόρου κληρονομιών και τυχερών παιγνίων) μέχρι 30-9-2020.

ε. Ηλεκτρονικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μέχρι 30-9-2020.

στ. Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους, χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας, μέχρι 30-9-2020.

  • Στον τομέα της αναβάθμισης συστημάτων φορολογικής διοίκησης

α. Αυτοματοποίηση διαδικασιών διασταύρωσης στοιχείων. Επεξεργασία των πληροφοριών ή εγγράφων που αντλούνται από τα τρίτα πρόσωπα του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και εισαγωγή αυτών σε προσυμπληρωμένα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με πρώτη εφαρμογή την φορολογία εισοδήματος έτους 2019.

β. Δημιουργία, μέχρι 30-6-2020, βάσης δεδομένων για την καταγραφή των εισοδημάτων αλλοδαπής φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, φυσικών και νομικών προσώπων, που αντλούνται και μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.

γ. Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019.

δ. Αυτόματος συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων εντός ΥΠΟΙΚ (πλήρης εφαρμογή) μέχρι την 31-12-2020. Ανάπτυξη συστήματος αυτόματων συμψηφισμών με φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με υλοποίηση της α΄ φάσης μέχρι 31-12-2020 και ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης εντός 3 ετών.

ε. Πίστωση των επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και κεντρικών επιστροφών για φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση, μέχρι 30-09-2020.

  • Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού

Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας σε επίπεδο θέσης.