ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -Καθορισμός εγκαταστάσεων (πρατηρίων, σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων) οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του έτους 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠ/ΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤ/ΡΩΝ & ΕΠIK/ΝΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Σωτήρα
Ταχ. Κώδικας : 421 00 – Τρίκαλα
Πληροφορίες : Χρήστος Αποστόλου
Τηλέφωνο : 2431353300

Καθορίζουμε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του έτους 2021,
στους παρακάτω πίνακες:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ