Σιάμισιης ΕΛΠΕ: Με τρεις πυλώνες η ανάπτυξη των ΕΛΠΕ στη νέα εποχή της ενέργειας

energypress.gr

Η νέα στρατηγική του ομίλου ΕΛΠΕ εστιάζει στις πράσινες τεχνολογίες και έχει στόχο να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του μελλοντικά.

Όπως ανέλυσε σήμερα σε συνέδριο ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, δεν είναι καλό για ένα διευθύνοντα του κλάδου του πετρελαίου ότι στα επόμενα 5-10 χρόνια ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα θα κινούνται με ηλεκτρισμό. Παρόλα αυτά, η στρατηγική των ΕΛΠΕ είναι να γίνει η εταιρεία μας μέρος της λύσης και στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει ένα αριθμό πρωτοβουλιών με τρεις βασικούς πυλώνες: 

1) Τα ΕΛΠΕ είναι καταναλωτής ενέργειας, άρα πρέπει να μειώσουν τις ανάγκες τους με επενδύσεις αποδοτικότητας.

2) Για τη μείωση των εκπομπών θα επενδύσουν πιλοτικά σε νέες τεχνολογίες που θα επιτρέψουν πιο πράσινα προϊόντα, όπως τα βιοκαύσιμα. Επίσης, στόχος είναι η ηλεκτροκίνηση και να εκμεταλλευτούν τη θέση τους στα πρατήρια.

3) Ανάπτυξη σε τομείς πράσινους. Από ένα σύνολο επενδύσεων 3,5-4 δις. στα επόμενα χρόνια, το 50% θα αφιερωθεί για πράσινα έργα ΑΠΕ, υδρογόνο και CCS, που θα βοηθήσουν τον όμιλο να δημιουργήσει αξία.

“Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ανάπτυξη και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους”, σχολίασε ο κ. Σιάμισιης. “Η αλλαγή είναι κάτι δύσκολο, αλλά είναι αναπόφευκτη και πρέπει να την αποδεχτούμε”, κατέληξε.