ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 23/10/20

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.015,319
UNLEADED 100 BIO1.079,116
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO755,070
HEATING GASOIL (ΧΠ)549,142
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO872,478
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ496,987
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ557,287
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ586,415
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ550,007
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S325,501
Fuel Oil No 380 1%S323,141
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO300,130
KERO SPECIAL305,230
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100254,160
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40270,320
ΒΕΘ 50/70257,560

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).