ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 19/3/21

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.181,212
UNLEADED 100 BIO1.246,687
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO924,786
HEATING GASOIL (ΧΠ)690,648
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO980,667
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ601,953
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ662,253
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ717,211
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ648,513
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S456,948
Fuel Oil No 380 1%S451,192
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO473,660
KERO SPECIAL478,720
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100354,200
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40370,220
ΒΕΘ 50/70357,570