ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2/1/21

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.090,211
UNLEADED 100 BIO1.153,570
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO863,074
HEATING GASOIL (ΧΠ)625,376
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO999,410
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ623,361
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ683,661
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ717,232
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ675,271
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S394,270
Fuel Oil No 380 1%S389,878
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO398,890
KERO SPECIAL403,870
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100300,640
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40316,420
ΒΕΘ 50/70303,970

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)