ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 28/11/19 Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.179,768
UNLEADED 100 BIO1.250,022
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO978,648
HEATING GASOIL (ΧΠ)774,092
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO964,365
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ587,715
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ648,015
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ686,396
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ638,414
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S464,586
Fuel Oil No 380 1%S450,175
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO562,040
KERO SPECIAL567,510
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100214,670
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40232,000
ΒΕΘ 50/70218,320

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)