Β. & Ν. ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ XIOY

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΠΑΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

τηλ.2710-32037

 

 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ  N. KΩ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ 

ΤΗΛ.2242091500

 

 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ  Ν. ΡΟΔΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ  Ν.ΣΑΜΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

τηλ.2273032551