ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΦΩΤΗΣ ΠΟΥΛΟΣ

τηλ.2510223071

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ

τηλ.2521058218

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΒΟΡ.ΕΒΡΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΙΤΖΗ.

τηλ.2552029437

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΣΟΥΔΑΚΗΣ

τηλ. 2551051208