ΔΙΑΜΟΡΦΟΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την κατανομή των πρατηρίων ανά εταιρεία (στοιχεία που έχουμε πάρει από τα site τους- Μάρτιος 2009) .

 

 

 

Το σύνολο, δηλαδή, των πρατηρίων είναι περίπου 8000 και είναι αδιανόητο  το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών που εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων να μην τηρεί κανένα μητρώο και να μην έχει τον ακριβή αριθμό των λειτουργούντων πρατηρίων στη χώρα μας και να ζητά από εμάς να του δώσουμε στοιχεία.

 

     Η αναλογία των πρατηρίων στη χώρα μας, είναι περίπου 1424 κάτοικοι ανά πρατήριο, ενώ στην υπόλοιπη Ε.Ε. ξεκινούν από 2384 στη Δανία και φθάνουν τους 5357 στη Γερμανία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

 

 

Διαβάζοντας και αναλύοντας την τελευταία στήλη του πίνακα αυτού, καταρρέει κατά τον πιο εύγλωττο τρόπο η δικαιολογία που προβάλουν οι υπέρμαχοι της κατάργησης του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων για καλύτερη εξυπηρέτηση των αυτοκινητιστών, αφού φαίνεται καθαρά, ότι η κατάργηση του ωραρίου που ζητούν , μάλλον άλλα συμφέροντα εξυπηρετεί και στα οποία έχουν εκουσίως ή όχι, εμπλακεί.