ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Έντυπο: ΗΜΕΡΗΣΙΑ | Σελίδα: 33 | Δημοσίευση: 22/11/2013 | Αποδελτίωση: 22/11/2013

 Ομάδα Εργασίας Αλλαγές στην ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων Ηκωδικοποίηση της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων και αερίων καυσίμων προωθείται απά το υπουργείο Υποδομών. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων που σύμφωνα με την αγορά αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα γραφειοκρατίας στη χώρα μας. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Υποδομών και Δικτύων ευρεία σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες και τεχνικούς συμβούλους των Ομοσπονδιών προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην κωδικοποίηση της νομοθε σίας και στη συνέχεια στην απλούστευση των διαδικασιών. Πρόκειται για την πρώτη δράση της Ομάδας Εργασίας που συνέστησε ο υφ. Υποδομών Μ. Παπαδόπουλος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσια της εξυπηρέτησης του πολίτη, με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης σε θέματα καθημερινότητας με τη γραφειοκρατία. Ανάλογες δράσεις θα ακολουθήσουν σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του υφυπουργού Μεταφορών με σκοπό την εύκολη πρόσβαση του πολίτη στις Υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση των υποθέσεώντου με αμεσότητα και διαφάνεια.