ΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ.

 Θεωρούμε απαράδεκτη, και μη συμβατή με την αρχή της καλής πίστης και συνεργασίας, την ενέργεια αυτή, η οποία, δεν αποκλείεται να υποκρύπτει και πρόθεση αποκλεισμού των συναδέλφων  μας με πρόφαση τυπικούς λόγους.ΟΛΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ