ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κ.τ.Π Α.Ε. ΓΙΑ ΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ.ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΔΩ