ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

 Έντυπο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | Σελίδα: 59 | Δημοσίευση: 13/04/2014 | Αποδελτίωση: 13/04/2014

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ fr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ! ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ η μόνη εταιρεία αιο χώρο που At iioupyi με ι ) Aoy K j ίων One Stop Shop παρέχοντας ολοκληρωμένες Τεχνικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Άδειες εγκατάστασης λειτουργίας επέκτασης εκσυγχρονισμού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κυκλοφοριακές Συνδέσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων. Πλυντηρίων Συνεργείων και αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μελέτες προστασίας Περιβάλλοντος Μελέτες παραγωγής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά & Αιολικά Πάρκο μελετεσ επιβλεφειι η η εγκαταστασεων και πυροπροστασίας Βιομηχανικών Κτιρίων, Εμπορικών Κέντρων, Αποθηκών, Logistics, Centers, Υπεραγορών Κτιρίων γραφείων, Ξενοδοχείων, Συγκροτημάτων Κατοικιών ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΝ Ειδικές Εγκρίσεις χωροθέτησης Παρεκκλίσεις όρων δόμησης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συστήματα Διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000. HACCP, IFS, BRC Τεχνικοί φάκελοι για πιστοποίηση προϊόντων CE και κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών ΥΓΕΙΑ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΠΡΩΤΗ ΕΞ.Υ.Π.Π. ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Γιατρού Εργασίας Συμβούλου ADR Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας Έργου Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου Εκπόνηση Σ.Α.Υ Φ.Α.Υ, Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ΕΛΟΤ 1801 εμπιστευθείτε τους ειδικούς… 26ης Οκτωβρίου 43 Εμπορικό Κέντρο UMANI CENTER Περιοχή FIX T.K. 546 27 θεσσαλονίκη Τηλ.:2310552110 552144 Fax: 2310 552107 www.samaras co.com e mail: info samaras co.gr ΕΞ.Υ.Π.Π.: Τηλ, Fax: 2310 540280 e mail: info exyppsamaras.gr