ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Έντυπο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Σελίδα: 19 | Δημοσίευση: 09/05/2014 | Αποδελτίωση: 09/05/2014

 

Σε 2,5 χρόνια το σύστημα εισροών εκροών σε βενζινάδικα, διυλιστήρια ΓηςΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ Ανοιχτά τουλάχιστον για δυόμισι ακόμη χρόνια παραμένουν τα παράθυρα του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων. Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για την πάταξη του λαθρεμπορίου (Μάρτιος 2012) προχώρησαν στην υπογραφή της προβλεπόμενης ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών στις δεξαμενές των εταιρειών εμπορίας και των διυλιστηρίων. Πρόκειται για 1.000 περίπου δεξαμενές και σύμφωνα με την ΚΥΑ το σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί στο 40% αυτών τον πρώτο χρόνο και στο σύνολο σε διάστημα δύο ετών. Επίσης, δίνεται προθεσμία τριών μηνών επιπλέον για τη δοκιμαστική λειτουργία. Με άλλα λόγια, το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό ώστε να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο σε δυόμισι χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Και ενώ αυτά προβλέπει η ΚΥΑ, η αγορά την αναζητούσε χθες για Στα πρατήρια καυσίμων η εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, τον Μάρτιο του 2013. Ηδη έχει πάρει αναβολή έως τον Αύγουστο του 2014. να ενημερωθεί, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έστειλε μόνο μια ανακοίνωση για την υπογραφή της και το υπουργείο Ανάπτυξης ένα ενημερωτικό σημείωμα για το περιεχόμενό της, από το οποίο κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι προέβλεπε ακριβώς. Στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι σε δύο μήνες n Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα λαμβάνει ηλεκτρονικά τα δεδομένα για τις εισροές και εκροές καυσίμων από τη συντριπτική πλειονότητα των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας καυσίμων . Περίπου τα ίδια, αλλά πιο διακριτικά υποστήριζε και το υπουργείο Οι κονομικών στην ανακοίνωσή του. Είναι αδύνατο σχολίαζαν παράγοντες της αγοράς, διευκρινίζοντας ότι καμία εταιρεία δεν έχει προμηθευτεί τέτοια συστήματα, αφού η πολιτεία δεν είχε έως τώρα καθορίσει τις προδιαγραφές. Οι ίδιοι παράγοντες εξηγούν ότι για να εγκατασταθούν τα συστήματα θα πρέπει να αδειάσουν πλήρως οι δεξαμενές. Προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, απαιτούνται δύο θερινές περίοδοι, στη διάρκεια των οποίων αδειάζουν οι δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης. Ετσι θα υπάρχουν άδειες δεξαμενές, ώστε να μεταγγίζονται καύσιμα από άλλες για να εγκαθίστανται τα συστήματα εισροών εκροών. Η αγορά πετρελαιοειδών επικεντρώνει την κριτική της στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, αφού όπως τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες, είναι γνωστά στα συναρμόδια υπουργεία τα τεχνικά προβλήματα για την εγκατάσταση των συστημάτων και ο χρόνος που απαιτείται. Ωστόσο η καθυστέρηση εγκατάστασης του συστήματος στις δεξαμενές διυλιστηρίων και εται ρειών εμπορίας για δυόμισι χρόνια ακόμη δεν είναι το μόνο παράθυρο στο λαθρεμπόριο. Στα πρατήρια n εγκατάσταση του συστήματος Θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, τον Μάρτιο του 2013. Ηδη έχει πάρει αναβολή έως τον Αύγουστο του 2014. Επίσης, από τα 2.200 πρατήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Πάτρας και των Ιωαννίνων, όπου έχει εγκατασταθεί το σύστημα, μόνο τα 1.500 έχουν εισαγάγει σωστά τα στοιχεία και από αυτά μόλις το ένα τρίτα τα αποστέλλει κανονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αν και το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει τα προβλήματα κυρίως στην έλλειψη εξοικείωσης των πρατηριούχων με το νέο σύστημα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ένα μεγάλο μέρος των δυσλειτουργιών και των λαθών είναι σκόπιμο. Ελλιπής εξακολουθεί να είναι και η εγκατάσταση των GPS στα βυτιοφόρο και πλωτά μέσα, καθώς αναμένονται διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών για τις τεχνικές προδιαγραφές.