ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γ’ ΚΥΚΛΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,  Έπειτα από ερωτήματα πολλών συναδέλφων το τελευταίο χρονικό διάστημα, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων περιοχών του γ’ κύκλου εφαρμογής του μέτρου (Υπόλοιποι νομοί της χώρας εκτός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐα, Ηράκλειο, Μαγνησία, Λάρισα, Ιωάννινα), είναι η 27η Αυγούστου 2014 συμπεριλαμβανομένου και του μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας (δηλαδή ολοκλήρωση εγκατάστασης και λειτουργίας)μέχρι τις 27 Ιουλίου 2014). Εξαιρείται η Κεφαλονιά που έχει δοθεί παράταση μέχρι τέλος του 2014 .

 Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας 27-08-2014 και εντός τριών (3) μηνών ενημερώνεται ο φάκελος του πρατηρίου που τηρείται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ώστε στη συνέχεια να χορηγείται απόφαση Άδειας Λειτουργίας με το σύστημα εισροών – εκροών.

 Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β’/1156/07-05-2014), εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης απόφασης (δηλαδή μέχρι 7/5/16), τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών − εκροών εγκαθίστανται και στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, των ενεργειακών προϊόντων, με την δέσμευση της εγκατάστασης των ως άνω συστημάτων να υλοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, κατά το πρώτο έτος του ανωτέρω οριζομένου χρονικού διαστήματος.