Επιτυχία της Ο.Β.Ε. η έκδοση αδειών χωρίς να εξετάζονται οι αβεβαιότητες των ογκομετρήσεων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών.

Διευκρινήσεις περί αποδοχής ογκομετρικών πινάκων του συστήματος εισροών–εκροώνπρατηρίων υγρών καυσίμων.    Επιτυχία της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος η έκδοση αδειών χωρίς

Περισσότερα