Επιτυχία της Ο.Β.Ε. η έκδοση αδειών χωρίς να εξετάζονται οι αβεβαιότητες των ογκομετρήσεων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών.

Διευκρινήσεις περί αποδοχής ογκομετρικών πινάκων του συστήματος εισροώνεκροώνπρατηρίων υγρών καυσίμων.

 

 Επιτυχία της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος η έκδοση αδειών χωρίς να εξετάζονται οι αβεβαιότητες των ογκομετρήσεων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών.

Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου μας, που κοινοποιήσαμε το Έγγραφο Δ/νσης Μετρολογίας με αρ. Πρωτ. Φ2-933/04-04-2014, σας αποστέλλουμε το (β) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Μετρολογίας, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος για ενημέρωση και εφαρμογή, σύμφωνα με το οποίο οι μετρολογικές εκτιμήσεις των ογκομετρικών πινάκων ελέγχονται από την Δ. Μετρολογίας.

Αναφορικά με τον ογκομετρικό πίνακα που υποβάλλεται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών σύμφωνα με την Απόφαση Φ2-1617/10 όπως ισχύει, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.5 του (γ) σχετικού οι Περιφερειακές Υπηρεσίας Μεταφορών ελέγχουν την συμφωνία του ογκομετρικού πίνακα με τα αναφερόμενα στο π.δ. 118/06. Συγκεκριμένα ελέγχεται η αναγραφή του ελάχιστου όγκο πλήρωσης σε λίτρα του όγκο δηλαδή που αντιστοιχεί σε στάθμη καυσίμου 10 cm από τον πυθμένα της δεξαμενής. Επίσης ελέγχεται η αναγραφή του μέγιστου όγκου πλήρωσης σε λίτρα και της στάθμη σε mm που αντιστοιχεί σε αυτήν. Ο μέγιστος όγκος πλήρωσης προκύπτει ως το 95% της ονομαστικής χωρητικότητας της δεξαμενής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 118/06 όπως ισχύει δεν επιτρέπεται η στάθμη της δεξαμενής να βρίσκεται κάτω από τα 10cm και ο όγκος του καυσίμου στην δεξαμενή να είναι μεγαλύτερος από το 95% της ολικής χωρητικότητας της δεξαμενής.