ΦΕΚ 1270Β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (1270 Β/20-05-2014) η Υπουργική Απόφαση για τις νέες εισφορές του επικουρικού ταμείου Βενζινοπωλών (Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΕΑΠΥΚ» του ΟΑΕΕ).

 Με αυτή καθορίζεται η κατάταξη σε κλάσεις των βενζινοπωλών, ανάλογα με τις ως τώρα εισφορές και καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας εισφοράς. Επίσης ορίζεται ότι οι εισφορές που έχουν εισπραχτεί μέχρι τώρα και είναι πάνω από τις καθοριζόμενες στην κλάση, θα αποδοθούν ως πρόσθετο ποσό σύνταξης, εντόκως στους δικαιούχους.  Οι νέες εισφορές ισχύουν από 1.12.2012 και  όσες δεν αποδόθηκαν θα αποδοθούν αναδρομικά σε 24ω μηνιαίες δόσεις μαζί με τις τρέχουσες.  Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους του Τομέα πραγ­ματοποιείται με το σύστημα της ταχυπληρωμής με τη διαδικασία που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του O.A.Ε.Ε.  Ο υπολογισμός της εισφοράς και της σύνταξης γίνεται με αναφορά στους πίνακες ασφαλιστικών κατηγοριών. Όσοι παλιοί συνταξιούχοι ασφαλίστηκαν από 1.1.1993 στο ΤΕΑΠΥΚ και  έχουν υπερβάλλουσες εισφορές μέχρι 31.11.2012, πάνω από το αποδιδόμενο ποσό σύνταξης (20% της ασφαλιστικής κατηγορίας)  θα λάβουν πρόσθετο ποσό σύνταξης με υπουργική απόφαση. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ