ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Γ ΚΥΚΛΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 ·Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

              

                                                                                    Αρ.Πρωτ.:6806

                                                                           Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

 

Προς:

-Τις Ενώσεις – μέλη της ΟΒΕ

-Τους βενζινοπώλες της Χώρας

 

Εγκύκλιος

 

Θέμα: Οι έλεγχοι της εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια της Περιφέρειας

 

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, σε σχέση με την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων γ’ κύκλου (λοιπή επικράτεια , πλην Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων), ανακοινώνει τα εξής:

Στις 28 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον ΓΓ Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνό και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης. Είχε προηγηθεί παρόμοια συνάντηση της Γ.Γ.Εμπ. με τις εταιρείες εγκατάστασης των  συστημάτων.

Από τη συνάντηση της ΟΒΕ με τη ΓΓ Εμπ., διαπιστώθηκε ότι, για μεγάλο αριθμό πρατηρίων στην Περιφέρεια, η εγκατάσταση των συστημάτων, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 27 Αυγούστου 2014, βρίσκεται σε φάση πρακτικών και τεχνικών εργασιών εφαρμογής και η καθυστέρηση δεν οφείλεται στους πρατηριούχους αλλά σε αντικειμενικές δυσκολίες που δεν αφορούν αυτούς.

Ως εκ τούτου, η εγκύκλιος της Γ.Γ.Εμπ. που εξεδόθη στις 26 Αυγούστου, αφορά σε πρώτη φάση τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη συμβάσεων εγκατάστασης μεταξύ πρατηρίων και εταιρειών εγκατάστασης, για να διαπιστωθεί ποια πρατήρια δεν διαθέτουν σύμβαση και δεν αφορά την διακοπή της λειτουργίας όσων πρατηρίων έχουν συμβάσεις. Οι συνάδελφοι που έχουν συμβάσεις δεν πρέπει να ανησυχούν αλλά θα πρέπει να πιέσουν τους εγκαταστάτες να τελειώσουν την εγκατάσταση το συντομότερο δυνατόν.

 

Αν υπάρξει κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.