ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ανακοινώνει ότι με από συνεχείς διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις της, εκδόθηκε ΚΥΑ  που υπογράφουν οι υφυπουργοί ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κ. OΔΥΣΣΕΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ με την οποία λύνεται το σοβαρό πρόβλημα με τις ογκομετρήσεις δεξαμενών των πρατηρίων του Γ΄ Κύκλου εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών. Όπως είναι γνωστό το σύστημα διεπαφής και το μητρώο της ΓΓΠΣ δεν επέτρεπε τη σύνδεση των συστημάτων για τη μετάδοση δεδομένων αν προηγούμενα τα πρατήρια που ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση μετά τις 27/8/2014, δεν πραγματοποιούσαν νέες πιστοποιημένες ογκομετρήσεις.

 Με την υπουργική απόφαση όλα τα πρατήρια μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο και να μεταδίδουν δεδομένα καταχωρώντας παλιές ογκομετρήσεις με τους όρους που περιγράφονται στην απόφαση. Η σχετική παράγραφος αναφέρει τα εξής:

Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης,Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και για διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, γίνονται αποδεκτοί ογκομετρικοί πίνακες, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 1 (iii) του άρθρου 5, πλην της αβεβαιότητας μέτρησης, με την υποχρέωση εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας να αντικατασταθούν από ογκομετρικούς πίνακες από διαπιστευμένο φορέα.

ΦΕΚ 3678 ΤΕΥΧΟΣ Β 31.12.2014 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ