ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ

 

 

Καύσιμα από το βυτίο σε πρατήριο και απευθείας σε πελάτη

 

Πολλοί βενζινοπώλες ρωτούν αν μπορούν μέρος από τα καύσιμα που παραγγέλλουν να τα μεταφέρουν απευθείας σε πελάτη χωρις να τα έχουν προηγούμενα εισάγει στις δεξαμενές του πρατηρίου και στο σύστημα εισροών εκροών.

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1161/26.6.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» αυτό είναι δυνατόν με τις παρακάτω προϋποθέσεις.

 

1. Μερική παραλαβή ποσότητας καυσίμων

Στις περιπτώσεις που παραδίδεται ποσότητα καυσίμων από τα διυλιστήρια στον πρατηριούχο τμήμα της οποίας παραλαμβάνεται στο πρατήριο (εντός του συστήματος εισροών – εκροών) και η υπόλοιπη αποστέλλεται απευθείας από τον πρατηριούχο σε πελάτη του (εκτός του συστήματος εισροών – εκροών), τα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται εναλλακτικά ως εξής:

α. Εφόσον στο παραστατικό διακίνησης του διυλιστηρίου αναγράφεται ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου μπορεί, πριν την εκφόρτωση της ποσότητας του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου, να εκδίδονται από τον πρατηριούχο δύο χωριστά δελτία αποστολής σε ένα εκ των οποίων αναγράφεται ως τόπος αποστολής και προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως ποσότητα αυτή που προορίζεται για τις δεξαμενές του πρατηρίου, το οποίο και καταχωρείται στο δελτίο παραλαβής και στο δεύτερο να αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του τρίτου – πελάτη ενώ ως ποσότητα αναγράφεται η ποσότητα που προορίζεται για τον τρίτο – πελάτη.

β. Εφόσον στο παραστατικό διακίνησης του διυλιστηρίου αναγράφεται ως τόπος προορισμού (και αποστολής) η εγκατάσταση του διυλιστηρίου (στη ράμπα) μπορεί να εκδίδονται από τον πρατηριούχο δύο χωριστά δελτία αποστολής σε ένα εκ των οποίων αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του διυλιστηρίου και ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του πρατηρίου και ως ποσότητα αυτή που προορίζεται για τις δεξαμενές του πρατηρίου και στο δεύτερο να αναγράφεται ως τόπος αποστολής η εγκατάσταση του διυλιστηρίου και ως τόπος προορισμού η εγκατάσταση του τρίτου – πελάτη ενώ ως ποσότητα αναγράφεται η ποσότητα που προορίζεται για τον τρίτο – πελάτη.

2. Τμηματική παραλαβή καυσίμων από το ίδιο βυτιοφόρο

Στις περιπτώσεις που με το ίδιο παραστατικό (δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής – τιμολόγιο) παραλαμβάνονται καύσιμα τμηματικά στις δεξαμενές του πρατηρίου (π.χ. περιοδική πλήρωση των δεξαμενών του πρατηρίου από βυτιοφόρο μεγαλύτερης χωρητικότητας των υφισταμένων δεξαμενών το οποίο παραμένει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου μέχρι την τελική εκκένωση του) μπορεί τα δεδομένα που απαιτείται να καταγράφονται κατά την παραλαβή των καυσίμων (υποπαράγραφος 2.1.5. της υπόψη Κ.Υ.Α.) να καταχωρούνται μόνο κατά την πρώτη τμηματική παραλαβή ενώ στις επόμενες τμηματικές παραλαβές και μέχρι την τελική εκκένωση του βυτιοφόρου να καταχωρείται στο δελτίο παραλαβής, αντί όλων των δεδομένων που απαιτείται να καταγράφονται κατά την παραλαβή των καυσίμων (υποπαράγραφος 2.1.5. της υπόψη Κ.Υ.Α.) και προκειμένου να μην καταγράφονται πολλαπλές ποσοτικές παραλαβές με το ίδιο παραστατικό διακίνησης, να καταχωρείται μόνο σχετική παραπομπή στο αρχικό παραστατικό παραλαβής (δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής – τιμολόγιο).