ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 Αίτημα της Ο.Β.Ε. ώστε τα πρατήρια υγρών καυσίμων να συνεχίσουν να τηρούν απλογραφικά βιβλία με τη συνέχιση ένταξής τους στις πολύ μικρές οντότητες ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. 

δείτε εδώ τις σχετικές ενέργειες  ΑΡΧΕΙΟ 1  , ΑΡΧΕΙΟ 2, ΑΡΧΕΙΟ 3 ΑΡΧΕΙΟ 4