Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.- ΕΦΚ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων κινητήρων των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς. 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 2 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 3 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 4 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ